Kontakt

Kontakt

[lead-form form-id=1 title=Kontakt]

Oblasti rada

Advokatska kancelarija nudi pravne usluge

Upravno pravo

Zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka od podnošenja zahtjeva, sve do konačnosti i pravosnažnosti rješenja, sastavljanje i podnošenje svih redovnih i vanrednih pravnih lijekova, zastupanje u upravnim sporovima, sastavljanje i podnošenje svih redovnih i vanrednih pravnih lijekova u upravnom sporu, zastupanje u postupku zaštite sloboda i prava pojedinaca zajemčenih Ustavom.

Ljudska prava i ustavno pravo

Zastupanje u svim postupcima za zaštitu svih ljudskih prava i osnovnih sloboda zastupanje kod osnovnih i okružnih sudova zastupanje kod Ustavnih sudova zastupanje kod Evropskog suda za ljudska prava sastavljanje inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Ustavnom sudu RS ili Ustavnom sudu BiH

Privredno pravo

Registracija privrednih društava, promjene oblika organizovanja privrednih društava zastupanje privrednih društava pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini pokretanje postupka stečaja i likvidacije privrednih društava zastupanje u postupku stečaja stečajnih povjerilaca zastupanje u postupku stečaja stečajnih dužnika zastupanje u postupku likvidacije

Tim

Članovi

Feature Image 1

mr Snježana Stanković

Vještak ekonomske struke

Feature Image 3

Ognjen Stanković

dipl. ecc.

Kontakt

Popunite formu

[lead-form form-id=1 title=Kontakt]